Kivitelezés

Kivitelezési tanácsok, hogyan válasszunk burkolót?

Kivitelezési tanácsok

A Derideo Manufaktúra termékei elsősorban a gyalogos forgalmi igénybevétel számára készülnek.

A fa utánzatú, élethű betontermékek, bár kitűnő minőségű betonból készülnek, de nem alkalmasak minden igénybevételre. Sajátos gyártási technológiájukból következően nem rendelkeznek a járműforgalom igénybevételéhez szükséges tömörséggel és szilárdsággal.

Nem nagy nyomással, préselve készülnek s ennek következtében a gyalogos forgalmi igények kifogástalan ellátása mellett nem alkalmasak nagy tömegű járművek megtartására.

Amennyiben ilyen igényű elvárás fogalmazódik meg, lehetőség van a termékek vasalással való megerősítésére illetve híg betonba való elhelyezéssel a szilárdság növelésére. Ezek azonban olyan egyedi igények, melyeket előzőleg egyeztetnünk kell.

Termékeinket elsősorban lépőkőnek, kerti utak kialakításához, illetve kerti kiülők,”szaletlik” kiépítéséhez választják a vásárlók.

Tekintettel a fenti felhasználásból fakadó igényekre, a termékek lerakása akár házilagos kivitelezéssel, saját kezűleg is megoldható.

Ellentétben a térkőlerakás mintegy 35 – 40 cm-es ágyazati igényével, ebben az esetben a kívánt magassági szinttől az anyagvastagság + 8-10 cm mélységű talajkiemelés elegendő.

A kiszedett talaj alját célszerű némileg tömöríteni akár taposással, de még inkább kalapács és tömörítő deszka segítségével.

Az így kialakított, ágyazó anyaggal betöltött, ( 0 – 8 szemcsenagyság) némileg újra tömörített felület tetejére mintegy 2 cm vastagságú puha ágyazó homokot vagy finom murvát ( 0 – 4 szemcsenagyság) terítünk. Erre kerül a minimálisan a talaj szintje fölé emelkedő fabeton, melyet gumikalapács és léc segítségével közel a talaj szintjéig óvatosan leütögetünk. Ügyeljünk arra, hogy soha ne egy ponton üssük a burkolólapot, mert az így kialakuló hajszálrepedés okozta károsodás nem javítja a burkolat élettartamát.

Szükség szerint a lépőkövek szélét vagy az összefüggő felületek fugaközét be lehet finom homokkal seperni, így a lapok elmozdulását már megakadályozzuk.

Meglévő pázsitba helyezett fabetonok esetében a lehelyezni kívánt fa utánzatú terméknél alig nagyobb kerületet vágjunk ki, s a továbbiakban a fentebb leírtak szerint járjunk el.

Szükség szerint a termékek betonvágó flex lappal vághatók, darabolhatók. Kültéri flexibilis ragasztóval ragaszthatóak. Ragasztáskor figyelembe kell venni, hogy a manufakturális gyártási technológia következtében a termékvastagságban lehet néhány milliméter eltérés, mellyel számolni kell. Ágyazatban történő elhelyezésnél ennek nincsen jelentősége.

Hogyan válasszunk kivitelezőt?

Vásárlóként, megrendelőként általában szeretnénk a két szélsőértéket szintetizálni:”a legjobbat a legolcsóbban”!

Nézzünk szembe a valósággal, e szándékunk megvalósítására nem sok esélyünk van.…A legjobb termékek nem a legolcsóbbak, a legjobb minőségű munkáért nem a legalacsonyabb díjat kéri a kivitelező.

Amit mindenképpen el kell érnünk: pénzünkért kapjuk meg a lehetséges és arányos felső értéket.

Ehhez szeretnénk Önnek tanácsot adni.

A kivitelező kiválasztásának első szabálya: mindig kérjünk árajánlatot, melyben előre pontosítsuk annak tartalmát! Mit vállal, milyen határidőre és mennyiért?

Soha ne egy ajánlatból válasszunk! Még a hasonló színvonalú teljesítések között is lehet jelentősebb eltérés.

A különbség nem feltétlenül az összeg nagyságában mutatkozik meg, gyakran többletteljesítést tartalmaz valamelyik ajánlat.

Ez akkor válik egyértelművé a megrendelő számára, ha tételes ajánlatot kér a kivitelezőtől. Ekkor nem csak az ajánlat végösszegét, de a részmunkákra felszámított egységeket is össze tudjuk hasonlítani.

Ily módon már is muníciót kaptunk az áralkuhoz. Jelentősebb árkülönbség esetében visszakérdezhetünk annak okára és tartalmára.

Kismértékű áreltérés esetében válasszuk a nekünk szimpatikusabb vállalkozót, hiszen néhány napon át beengedjük az életterünkbe.

Ekkor se feledkezzünk el arról a tényről, hogy nem vendégnek hívtuk, nem társaságra vágytunk személyében, alapvetően gyors és jó minőségű munkát várunk el tőle, hiszen pénzért van jelen.

Tisztességes munkáért tisztességes bért fizetünk, ezen kávé,sör,kaviár nem javít, a vendéglátás elmaradása nem ronthat.

Természetesen a rendes munkát végző jogosan várja el azt az emberséget, melyet magunknak is megkövetelnénk!

Minden komolyabb kivitelező rendelkezik ellenőrizhető referenciákkal, ennek hiányában hitbéli kérdéssé válik a választás. Szerencsés, ha néhány évre visszamenőleg látható munkákról tudunk tapasztalatot szerezni.

A látszólag jó és olcsó munka nagyon sokba kerül akkor, ha az első évszakváltást követően a burkolat megsüllyed, s azt vissza kell újra szedni.

Éppen ezért, ha munkavégzés közben számunkra nem tetszőt tapasztalunk, helyben észrevételezzük, mert az idő ellenünk dolgozik…

Egy évek óta működő vállalkozás sokkal nagyobb garanciát jelenthet a munka minőségét illetően, mint az a „hobbista vállalkozó”, aki szabadidejében vállalja a munkát, mert már „csinált ilyet máskor is”! Nagy a tábora a profiknak, félprofiknak, lelkes amatőröknek és lelketlen kontároknak. Az utóbbiak szinte soha nem szokták elismerni saját felelősségüket, ők a hárítók, akik máshol biztosan meglelik a rossz teljesítés okozóját.

A választás felelőssége mindig a megrendelőé…

A munka megkezdése előtt állapodjunk meg a fizetés módjáról, szerencsés az, ha ez jórészt a befejezés után realizálódik.

Amennyiben az árajánlatok között jelentős és nehezen magyarázható eltérést tapasztalna, első öröme után gondolja meg: valóban reális lehet hasonló tartalmak között ekkora különbség?

Végezetül: a betonból készített fa utánzatú termékeink lépőkőként való lerakása bátran vállalható néhány egyszerű szabály megtartása mellett, házilagosan is.

Amennyiben nagyobb, összefüggő felületet szeretne készíteni, a magunk részéről inkább szakember igénybevételét javasoljuk, mert szerintünk valami ne csak szép, de jó is legyen!

Természetesen ezzel nem akarjuk sem rátermettségét sem tiszteletre méltó lendületét kétségbe vonni, pusztán javasoljuk: előzetesen gyűjtsön minél több információt!

Reméljük ebben némileg mi is segítségére lehettünk!

Derideo Kft.