Kerti támfalak

A Derideo Manufaktúra ajánlata  támfal építési megoldásokra

Készítse el a támfalat a szokásos falépítési technológiával az olcsó zsalukőből. Hosszúság és magasság figyelembevétele mellett erősítse és díszítse a falat köztes pillérekkel.

A kész falat száradás után flexibilis kültéri ragasztó használatával burkolja be kő utánzatú kültéri beton burkolóelemekkel, melyek nálunk is többféle színben és formában kaphatóak. A falsíkban alakíthat ki fülkéket, padokat is. Az ily módon látványossá vált támfalak tetejét igény szerint lezárhatja betonfa pallóval.

Alacsonyabb vagy magasabb támfal építési lehetőségként érdemes számításba venni a betonból készített rusztikus téglakövet is, melyet szintén a hagyományos falazási technológiával lehet elkészíteni. Gyönyörű és változatos felületek építhetőek ki, melyek kaphatnak funkcionális szerepet is, így lehet falfülkéket, ülőfelületeket, falba épített virágágyásokat stb. kialakítani.

A betonból készült tégla nem mállik, nem fagy szét, nem ég meg. Hatása koptatott felületének köszönhetően azonnal a tájba simuló, időtálló felület, mely rendkívül változatos formai megoldásokra nyújt lehetőséget.

Tartós, kedvező áru és gyorsan elkészíthető támfalat építhet saját elképzelése szerint!

Támfalak építéséről általában:

A szintkülönbség miatt tereplépcsőket kell képeznünk, a földet pedig valahogyan meg kell támasztanunk. Legegyszerűbben lejtősen (rézsűsen) zárhatjuk le a tereplépcsőket, de ehhez sok hely, azaz hatalmas kertfelület szükséges. Természetesen a ház körüli kertekben sosincs elég hely, ezért a függőlegeshez közeli, a legkevesebb helyet elfoglaló módon kell megtámasztanunk ezeket. Tehát támfalat kell építenünk.

Tekintsük át, hogy milyen szabályok szerint építhetünk támfalat. Ha építkezésbe fogunk, akkor az alapkiásás, tereprendezés során a természetes terepfelület – különösen lejtős telek esetén – szükségszerűen megváltozik. A terepkialakítást rézsűvel illetve támfal alkalmazásával készítik el.

A telek természetes terepszintjének tartós, végleges jellegű megváltoztatása a telekhatárok melletti 3 méteres sávon belül, valamint a telek egyéb részén 1 métert meghaladóan, 3 m magasságig, csak a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet I melléklet 11. p, II melléklet 6. és a III melléklet 7. pontjai alapján végezhető el, függetlenül attól, hogy ezt rézsűvel vagy támfallal oldjuk-e meg. Az ennél magasabb támfalakat csak komoly előmunkálatok alapján célszerű elvégezni, házilagos kivitelezése nem javasolt. Az ehhez szükséges terveket szakemberrel kell elkészíttetni és engedélyeztetni!

Legegyszerűbb támfal az ágyásszegély; mely általában 10-80 cm magas és főleg farönkből, de betonból is készülhet.

A Derideo által ajánlott egyik legegyszerűbb megoldás, amikor 60 vagy 90 cm-es betonfa pallókból készül a tartórész, melyet belülről földdel kitöltünk. Ebben az esetbe célszerű a felső magasság függvényében kiválasztani a palló méretét, s annak alsó részét híg betonba rögzíteni. A pallók szélét némileg átfedő takarással összeépítve célszerű és természetes ágyásfelületet képezhetünk ily módon. Kész megoldást talál a „Galéria” – kivitelezések képei között.

A növényágyások oldalának megtámasztására, a kert egyéb részeitől való elválasztására szolgál. Az 50 cm-nél magasabbak támfal mögé célszerű kavicsszivárgót elhelyezni, és kissé hátradöntve súlytámfal szerűen kiképezni ezeket. (A súlytámfal olyan tömegű, és a megtámasztott föld felé kissé megdöntve kialakított támfal, hogy annak nyomását ellensúlyozva megtartja azt.)

A kertépítési gyakorlatban szögtámfalakat alkalmazunk. A nagyobb szintkülönbségek megtámasztásához már kő vagy (beton) támfal építése válhat szükségessé. Anyaga harmonizáljon az épülettel, a lépcsőkkel, a kerti utakkal. A kőtámfal általában 1,3-1,35 méter magas. Mutatós a szárazon rakott terméskő fal, amely az adott területen fellelhető kövekből is épülhet, illetve maximum 3 méter magasságig beton kerti támfalelemekből is készülhet.

A kerti támfalak hatásos téralakító elemek is, továbbá kedvező életteret nyújthatnak sziklakerti növények számára. A 40-120 cm közötti falmagasság a legkedvezőbb. 60 cm magasságon felül sovány beton-alap készítésére is szükség van. A köveket kötésbe rakjuk, ez megtöri a résekbe lefolyó víz lendületét, és csökkenti az eróziós károkat. A támfal ne legyen függőleges, hanem enyhén hátrafelé dőljön. Ezáltal a csapadékvíz könnyebben beszivároghat a hézagokba, a növények gyökereihez.

A támfal építésekor a kövek közé talajt terítünk. A növények gyökerei azonban a kövek mögé is behatolnak, ezért ott is termőtalajnak kell lennie. A támfal építésekor ügyeljünk azonban arra, hogy a támfal mögött 20-30 cm-es hézag maradjon, amelybe szivárgást biztosító kavicsot, kőzúzalékot töltünk, hogy a csapadékvíz kifolyhasson a támfal mögül.

Ha a talaj nyomását nem tartja meg a lazán felrakott és talajba ágyazott kőfal, betonalapra célszerű telepíteni a támfalakat. A magasabb támfalba biztonsági okból tervezzünk pilléreket, melyek nem csak a fal erősségét növelik, de optikailag is szebbé teszik annak megjelenését.

Derideo Kft