Kerti díszítő elemek

A dombormű (relief) olyan szobrászati vagy iparművészeti mű, mely alacsony plasztikával emelkedik ki egy alap síkról a térbe. Anyaga lehet, kő, fém, fa, elefántcsont, agyag, műanyag. Ha az adott lapba belevésik az üzenetet, vagy ábrát, akkor mély domborműről beszélünk.

Kiemelkedésének mértéke szerint lehet:

  • Lapos dombormű (bas-relief, mezzo rilievo)
  • Féldombormű (demi-relief, basso rilievo)
  • Magas dombormű (haut-relief, altorilievo)
  • Felületbe vájt alkotás a mélydombormű.

Lapos dombormű

A relief éppen csak kiemelkedik az anyagból, kiváló példa erre Tutanhamon és feleségének domborműve, mely a fáraó trónszékének háttámláját ékesíti. Kr. e. 1330 körül készült aranyozott és festett fafaragás.

Tutanhamon kincsekkel megrakott sírját 1922-ben fedezték fel, ott találták ezt a fáraói trónust díszítő családi jelenetet is, mely az Aton-stílus korszakából való. A fáraó kényelmesen ül trónusán, felesége megérinti a vállát, mintha mondani akarna neki valamit, mindeközben Aton napisten égi aranygolyó formájában ontja rájuk áldó sugarait. A mű az Egyiptomi Múzeumban található Kairóban..

Kisméretű lapos domborművek (érem, érme, plakett) készülnek az éremművészet és ötvösség körében is.

Fél dombormű

Anyagának alapjából ritmikusan kiemelkedő dombormű, a szarkofágok, diadalívek, obeliszkek, templomok reliefjei gyakorta ezt mutatják.

Gyakran képes formában mondják el a legendákat, a harci cselekményeket vagy a szentek életét az írástudatlan embereknek. Azonban zavarba jöhetünk a kategorizálás kapcsán, mit is mondjunk

“A pergamoni Zeusz oltár” c. 100 alakot megjelenítő reliefjére, amely Kr. e. 170 körül készült, s elemi erővel jeleníti meg az istenek és a gigászok harcát, e harc közben igen szemléletesen szinte leugranak a harcosok a számukra kijelölt alapról, mintha nem is reliefek lennének Az illúzió annyira tökéletes, hogy időközben a berlini Pergamon Museumban a lépcsők felől egy széles kecses korlátot is szerkesztettek a harcosok köré, mintegy védve őket a közönség simogatásaitól.

Magas dombormű

A magas domborműnél az alapsík ugyanúgy megvan mint az előzőeknél, de itt már a kompozíció szinte teljes körplasztikává válik. Sok esetben bizonyos részletei, teljesen kinyúlnak a térbe, inkább fülkeszobor hatását keltik, mint domborműét. Mellékelt ábráink

August Valentin reliefjei 1906-ból, kitűnően példázzák e jelenséget, kivált a második relief, ahol Krisztus térdre esik a kereszt nehéz súlya alatt, ezáltal a kereszt eltávolodik az alaptól. Mintegy háttérnek szolgál az alap, adott esetben a fal, amelyből kiemelkedik a relief.

Mély dombormű

Mély dombormű akkor keletkezik, amikor az alapanyagba, fába, kőbe, márványba, fémbe belevésik az ábrázolni kívánt üzenetet.

Leggyakrabban, már az ókori Egyiptomban a Kr. e. 27. századtól találkozunk kőbe vésett hieroglif vagy hieratikus írással.

Mind a mai napig a temetőkben a halottak neveit és születésük, elhalálozásuk időpontját kőbe, márványba vésik. A szabadban elhelyezett mély dombormű sokkal kevésbé van kitéve az időjárás viszontagságainak, mint az ugyancsak szabadban elhelyezett lapos- fél- vagy magas domborművek.

A templomok belsejét díszítő reliefek nincsenek kitéve az időjárás viszontagságainak, sokkal tartósabbak is, de tűzvész, háború, tudatos rombolás gyakran pusztította azokat is. (Gondoljunk bele, hogy a Kr. e. 27. századtól részben ez a bevésési technika vezetett el majd 1440-ben a Gutenberg galaxis létrejöttéhez (magas nyomtatás, mély nyomtatás), ahol már a könyveket fa- és rézmetszetek segítségével illusztrálták).

A történelem során több fajta relief-stílus alakult ki a nagy stílusirányzatokhoz köthetően. Egyiptom művészetében kiemelkedő a szarkofágok relieffel való díszítése, a hellenisztikus kultúra épületei és síremlékei, a római korban a diadalíveké, majd a román és gótikus épületek változatos domborművei tűnnek fel. Istenek, keresztény szentek, majd világi jeles személyiségek ábrázolása is divattá lesz reneszánsz, materialista, barokk, romantikus, klasszicista, majd eklektikus és avantgárd relief-stílusban mind a mai napig.

A rajzoláshoz köthetően is beszélhetünk relief-stílusról, napjainkban kiváló példa erre a térképrajzolás, amely már nemcsak a színekkel jelöli a föld vagy egy-egy ország, például Franciaország felszínének tengerszinthez számított mélységét és magasságát, hanem sokkal szemléletesebben, relief-stílusban teszi azt.

A Derideo Kft gipszből vagy betonból készített, művészi másolatú reliefjei:

Látogasson meg minket, győződjön meg személyesen, kérdezzen, kérjen tájékoztatást!

Derideo Kft.